Fijn! Magazine - Editie 13

Magazine cover

Leden betrokkenheid

Meer informatie

Meer informatie

Mail ons

Mail ons

De ledenraad van Zorgboogextra vertegenwoordigt de belangen van alle leden en cliënten van de Zorgboog. Zij fungeert als klankbordgroep en adviseert over de kwaliteit van de dienstverlening van de Zorgboog en Zorgboogextra.

Denk en praat mee
met onze ledenraad!

ledenbetrokkenheid
.....................................

Monique Gubbels-van Oosterhout,
manager Zorgboogextra

"De Zorgboog hecht van oudsher veel waarde aan de medezeggenschap en de inspraak van onze cliënten. Nu de zorg meer en meer verandert, vinden we het ook tijd om de betrokkenheid van de cliënten in een nieuw jasje te steken.

Vanaf januari 2015 gaan we de medezeggenschap vormgeven vanuit onze ledenorganisatie Zorgboogextra. Hiermee geven we een stevige
en unieke impuls aan de brede medezeggenschap
en betrokkenheid van onze leden en cliënten."

X

X

Lees meer

Lees meer

Rondje regio

Vacature: Bestuurders voor Zorgboogextra

Lees meer

Lees meer

Ledenraadpleging

Lees meer

Lees meer

Meedenken over
de meerjarenkoers

Lees meer

Lees meer

X

X

Meedenken over de meerjarenkoers

In september 2015 hebben de ledenraad van Zorgboogextra, de ondernemingsraad en de raad van bestuur van de Zorgboog rond de tafel gezeten over de meerjarenkoers van de Zorgboog. Gezamenlijk werden de belangrijkste thema's voor de komende jaren besproken. De algemene richting van de koers wordt door beide raden ondersteund; wel is nadrukkelijk een aantal aandachtspunten benoemd. Hierdoor werd het belang van medezeggenschap weer eens onderstreept.

Ledenraadpleging

Van 22 oktober tot en met 8 november 2015 konden alle leden van Zorgboogextra meedoen aan een onderzoek rond de meerjarenkoers van de Zorgboog. Via een digitale vragenlijst hebben de deelnemers aangeven welke thema's zij belangrijk vinden. Thema's die volgens hen zeker terug moeten komen in de nieuwe meerjarenkoers van de Zorgboog.

Top 3
Uit de eerste resultaten van de ledenraadpleging komt de volgende top 3 naar voren:
de cliënt staat centraalhet brede en gevarieerde aanbod van de Zorgboogsamenwerking met andere organisaties
Op een goede vierde plaats staat de betrokkenheid van cliënten bij het beleid van de Zorgboog. De hoge respons bij de ledenraadpleging laat inderdaad zien dat onze cliënten en leden graag worden betrokken bij ons beleid. Daar zijn we erg blij mee!

X

X

X

X

Rondje regio

Samen met de raad van bestuur heeft de ledenraad in het najaar een rondje gemaakt langs alle Zorgbooglocaties in de regio. De leden vonden het erg plezierig een indruk te krijgen van de locaties en van de gang van zaken binnen de Zorgboog.

X

X

Op zoek naar een
nieuw bestuurslid

Uit praktische overwegingen is Zorgboogextra begin 2015 gestart met
de raad van bestuur van de Zorgboog
als oprichtingsbestuur van de coöperatieve ledenverenging. De coöperatieve vereniging Zorgboogextra is nu op zoek naar een eigen bestuur. Dit bestuur houdt onder meer toezicht op de uitvoering van het beleid van de vereniging en het afleggen van verant-woording hierover aan de ledenraad.
Het bestuur van Zorgboogextra is een bestuur op afstand. De dagelijkse gang van zaken wordt door de operationeel manager uitgevoerd. Deze laatste legt verantwoording af aan het bestuur
en/of de ledenraad. Zorgboogextra wil graag het nieuwe jaar ingaan met een bestuur van minimaal drie bestuurders.

Bent u geïnteresseerd? Kijk dan op www.zorgboogextra.nl voor het volledige profiel.

www.zorgboogextra.nl/ledenbetrokkenheid

mailto:info@zorgboogextra.nl

www.zorgboogextra.nl

Ledenvoordeel

In de schijnwerpers

Technology by MagStream Real Time Publishing