Fijn! Magazine - Editie 13

Magazine cover

De diepte in

Lees verder

Lees verder

In de regio Zuidoost-Brabant werken zeventien zorgorganisaties op een slimme manier samen in de nachtzorg. Uitgangspunt is dat de nacht er is om te slapen. Logisch, maar zeker niet vanzelfsprekend. Uit bezorgdheid lopen medewerkers snel nog een extra nachtronde, waardoor cliënten in hun slaap worden gestoord.

Slimme samenwerking
in nachtzorg

De uitgebreide jaardocu-menten zijn terug te vinden
op zorgboog.nl/jaarverslag

Op consult bij de jeugdarts
Op het consultatiebureau wordt op het spreekuur van de jeugdarts gelet op de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind van 0-4 jaar. Ook op gebied van voeding, verzorging en opvoeding geeft de jeugdarts voorlichting en advies op maat.

Bekijk de
Video

Bekijk de
Video

.............................................

Achtergrondverhalen

De diepte in

X

X

Zorgcirkels
De zorgorganisaties werken samen binnen zogenaamde zorgcirkels. Binnen zo’n cirkel komen alle nachtelijke oproepen binnen bij een geavanceerde zorgcentrale. Deze kan de dichtstbijzijnde hulpverlener inschakelen van één van de zorgaanbieders die in het gebied actief zijn. Per cirkel zijn één of enkele medewerkers inzetbaar voor cliënten van meerdere organisaties. Het resultaat is een goede beschikbaarheid van zorg tijdens de nacht én een beperking van het handelen in de nacht.

Domotica
Belangrijke randvoorwaarde is de inzet van technologische middelen om op afstand adequaat de wacht te kunnen houden en waar nodig, te kunnen handelen. Denk aan betrouwbare domotica zoals spreekluisterverbindingen, bewegingsmelders en cameracontroles. Er spelen ook praktische vraagstukken. Zo heeft iedere organisatie een andere sleutelsysteem. Maar de dienstdoende nachtwacht moet er wel in kunnen als er iets aan de hand is.

Kwaliteitsverbetering én kostenbesparing
Optimale hulp voor cliënten staat natuurlijk voorop. Het biedt mensen de mogelijkheid om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan extra ondersteuning of toezicht. Het valt natuurlijk niet te ontkennen dat de samenwerking ook efficiencywinst en een kostenbesparing oplevert. Door de inzet van moderne techniek en door slim te organiseren kan de nachtzorg bij mensen thuis én in woonzorgvoorzieningen aan kwaliteit winnen zonder dat de kosten omhoog gaan.

Over branches heen
De samenwerking beperkt zich niet tot gelijksoortige organisaties, maar gaat over de zorgbranches heen. Zo werkt de Zorgboog in de Peelregio samen met Savant Zorg in ambulante zorgcirkels en met stichting SWZ in de intramurale zorg voor hun appartementen tegenover Keyserinnedael.

In februari 2016 start de Zorgboog met een BBL-opleiding verpleegkundige voor medewerkers van de Zorgboog, aangevuld met externe deelnemers. De werving hiervoor start in oktober.
Kijk voor meer informatie op www.zorgboog.nl/werkenenleren.

X

X

www.zorgboog.nl/jaarverslag

www.zorgboog.nl/werkenenleren

Nieuwsberichten

Ledenvoordeel

Technology by MagStream Real Time Publishing